0345 558 997 info@damenengroen.nl

THERMISCHE BREUKEN IN GLAS

Een thermische breuk ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil ontstaat van meer dan 30° C, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk.

Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het ‘gewoon’ breken van glas. Typisch is de inloop, die loopt altijd vanaf de glasrand over de kortste afstand naar de koude-/warmtezone, waarna de breuk duidelijk van richting verandert en vervolgens in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kunt u het beste door onze glasspecialist laten beoordelen.

HOE VOORKOMT U EEN THERMISCHE BREUK?

Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuken fors verkleinen door:

 

  • Het plaatsen van jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing;
  • Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen;
  • De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie;
  • Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing;
  • Voorkom handelingen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).
Salpeterzuur

Salpeterzuur

Salpeterzuur. Deze nitraten zijn oplosbare zouten die reageren op veranderingen in de luchtvochtigheid en negatieve dampspanning. Een toevoeging van dooizouten kan dit fenomeen nog versterken. Je krijgt een negatieve dampspanning door het horizontaal insijpelen van regenwater via een verzadigde maaiveldzone (= eerste 30 cm onder de grond). 

Lees meer
Glasvlekken

Glasvlekken

Glasvlekken komen door de HR++ coating nu het najaar nadert en de zon lager komt te staan kunnen er strepen zichtbaar worden. In de voorschriften van beoordeling glas mag een ruit nooit gecontroleerd worden als de zon er op staat. Glas wordt allereerst beoordeeld op het doorzicht, zonder eventuele afwijkingen vooraf te markeren. Alle waargenomen storende afwijkingen dienen dan genoteerd te worden.

Lees meer
Condens op uw kozijnen

Condens op uw kozijnen

Condensatie ontstaat in die gevallen waarbij de woning niet goed geisoleerd is en er geen goede temperatuur / vochtverhouding aanwezig is.  Ook rekening houden met een juiste luchvochtigheid van ca 55 tot 65 %. Indien er dan toch condensatie optreedt moet men gaan zoeken naar een andere oorzaak waardoor condensatie optreedt.

Lees meer