0345 558 997 info@damenengroen.nl

Salpeterzuur

Deze nitraten zijn oplosbare zouten die reageren op veranderingen in de luchtvochtigheid en negatieve dampspanning. Een toevoeging van dooizouten kan dit fenomeen nog versterken.”

“Je krijgt een negatieve dampspanning (te veel dampdruk in de woning) door het horizontaal insijpelen van regenwater via een verzadigde maaiveldzone (= eerste 30 cm onder de grond). Dit regenwater loopt dan horizontaal onder de vloer van de woning. Al dit vocht verdampt en verhoogt de relatieve luchtvochtigheid in de woning.”

“Aangezien in de bouwfysica alles in evenwicht wil blijven, migreert het aanwezige vocht door de muren naar buiten, waardoor je condensatie in de spouwmuren krijgt. Vervolgens worden de nitraten overbelast, waardoor een klein gedeelte zich naar buiten verplaatst.”

“Neem de oorzaak van de toevoer van vocht weg en neutraliseer alle oplosbare zouten naar onoplosbare zouten. Nadien kan je een spouwmuurisolatie overwegen.”

SALPETER

Witachtige stoffige plekken of salpeter ontstaan doordat in capillair optrekkend vocht salpeterzuur in contact komt met de zuurstof in de lucht, wat een reactie geeft met kalk en zo calciumnitraat of salpeter vormt. Voorkom daarom opstijgend vocht: via injectie of met een rubber coating.

Thermische breuken

Thermische breuken

Een thermische breuk ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil ontstaat van meer dan 30° C, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het ‘gewoon’ breken van glas.

Lees meer
Glasvlekken

Glasvlekken

Glasvlekken komen door de HR++ coating nu het najaar nadert en de zon lager komt te staan kunnen er strepen zichtbaar worden. In de voorschriften van beoordeling glas mag een ruit nooit gecontroleerd worden als de zon er op staat. Glas wordt allereerst beoordeeld op het doorzicht, zonder eventuele afwijkingen vooraf te markeren. Alle waargenomen storende afwijkingen dienen dan genoteerd te worden.

Lees meer
Condens op uw kozijnen

Condens op uw kozijnen

Condensatie ontstaat in die gevallen waarbij de woning niet goed geisoleerd is en er geen goede temperatuur / vochtverhouding aanwezig is.  Ook rekening houden met een juiste luchvochtigheid van ca 55 tot 65 %. Indien er dan toch condensatie optreedt moet men gaan zoeken naar een andere oorzaak waardoor condensatie optreedt.

Lees meer